جاذبه‌های ایلام

تنگه رازیانه

تنگه رازیانه کجاست؟

طبیعت بکر ایلام انگیزه کمی برای سفر نیست، به خصوص که با چند کیلومتر فاصله از شهر می‌رسیم به جاهایی مثل تنگه رازیانه، جایی که سرسبز است و سکوتش آدم را در خود فرو می‌برد.…
pintapin-loader