سوغات‌های بوشهر

بهترین سوغات بوشهر چیست؟

بوشهر، شهر نخلستان‌هاست و 34 هزار هکتار از اراضی بوشهر را نخلستان تشکیل می‌دهد، از آن گذشته خلیج فارس هم باعث شده در زمینه تولید میگو و ماهی جزو اولین‌ها در ایران باشد.  ولی آیا سوغات بوشهر به همینها ختم می‌شود؟

pintapin-loader