رستوران‌های تبریز

بهترین رستوران های تبریز

بهترین رستوران‌های تبریز کدام‌هاست؟

تکه‌ای گوشت را روی میز و در مقابل‌تان خوب می‌کوبند و با هنرمندی و دقت تمام به سیخ می‌کشند. بعد که روی ترازو وزنش کردند روی آتش می‌گذارند. جلز و ولز کردن گوشت را روی آتش می‌بینید و گرسنه و بی‌تاب‌تر می‌شوید و از دستتان کاری جز صبر کردن برنمی‌آید.

تبریز، شهر کباب ایران است و خوشمزه‌ترین کباب‌ها…

pintapin-loader