سوغات‌های دزفول

صنایع دستی دزفول

مهم‌ترین صنایع دستی دزفول؛ هنر مردم جنوب ایران

تنوع صنایع دستی در دزفول انقدر زیاد است که این شهر را قطب صنایع دستی خوزستان می‌دانند. اقتصاد مردم این منطقه اغلب از راه کشاورزی و صادرات صنایع‌دستی تأمین می‌شود، پس اگر قصد دارید از سفرتان به خوزستان یادگاری تهیه کنید، صنایع دستی دزفول گزینه خوبی است. با ما همراه باشید و با مهم‌ترین صنایع‌دستی این شهر آشنا…

pintapin-loader