جاذبه‌های رویان

آبشار آب پری

آب‌ پری؛ آبشاری که شباهتی به آبشار ندارد

به آبی که از بالای کوه، با سرعت به دره یا دامنه یک کوه بریزد آبشار می‌گویند، اما آبشار آب‌ پری شبیه به یک یک آبشار نیست. بلکه آب آن از ارتفاع‌ کوه مازندران آرام آرام از بین سنگ‌های کوه پایین می‌آید و به زمین می‌رسد. ترکیب این سنگ‌ها و آبی که از بین‌شان می‌گذرد آب‌پری را به یک آبشار…
pintapin-loader