رستوران‌های کرج

رستوران کاسا

بهترین رستوران های کرج کدامند؟

کرج، شاهراه ارتباطی ما با جاده چالوس است و برای همین هم رستوران‌های زیادی در محدوده این شهر و ابتدای جاده چالوس قرار گرفته که جزو بهترین رستوران های کرج هستند. اما داخل شهر هم انتخاب‌های زیادی برای رفتن هست.…
pintapin-loader