پرواز‌های گرگان

فرودگاه گرگان

از فرودگاه گرگان چه می‌دانید؟

فرودگاه گرگان از نظر تعداد پرواز و جابه‌جایی مسافر، رتبه چهاردهم را در بین فرودگاه‌های کشور دارد، به طوریکه در سال 2016، بیش از 190 هزار مسافر از طریق آن جابه‌جا شده‌اند.قدمت این فرودگاه به 50 سال قبل برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون چشم امید مسافرانی بوده که می‌خواستند زود به گرگان برسند و حوصله سفر با قطار و…
pintapin-loader