رستوران‌های یزد

بهترین رستوران های یزد

بهترین رستوران های یزد کجاست؟

یزد، با آن خانه‌های خشتی و گلی و بادگیردار، جایی که می‌شود ساعت‌ها در کوچه‌پس‌کوچه‌های خلوتش قدم زد و خسته نشد، در هروقتی از سال دیدنی است. یزد، شهری است که آدم از نشستن در حیاط خانه‌های قدیمیش خسته نمی‌شود و همه چیز تو را غرق خودش می‌کند. اما کجای یزد می‌شود غذای خوب خورد؟ در همان خانه‌های…

بهترین رستوران های سنتی یزد

یزد، شهر خانه‌های خشتی و جایی که بافت سنتی خود را حفظ کرده، رستوران های سنتی زیادی را نیز در خود جای داده، جایی که می‌توان در حیاط گلکاری شده و مصفایش که حوضی نیز در وسط دارد نشست و غذا خورد. جایی پر از آرامش. اما همه رستوران های سنتی یزد نیز با…

pintapin-loader