کافه‌های یزد

صبحانه در یزد

در یزد کجا صبحانه بخوریم؟

صبحانه در یزد را باید کجا خورد؟ داشتن لیستی از جاهایی که صبحانه‌های خوشمزه دارند یک نعمت است؛ به خصوص اگر شهر را درست نشناسیم و برای اولین بار به آن سفر کرده باشیم.…
pintapin-loader