تابستان به روزهای آخرش نزدیک شده، گرمای طاقت­فرسا گذشته و هنوز یک هفته ای تا شروع سال جدید تحصیلی مانده. اگر تابستان امسال را بی سفر گذرانده اید، این هفته بهترین فرصت سفر است.

با کد زیر می توانید در اسنپ تریپ کلیه هتل های ایران و سراسر جهان را با ۸۰ هزار تومان تخفیف رزرو کنید. این تخفیف در خریدهای بالای ۳۰۰ هزار تومان قابل استفاده است.

مهلت استفاده از این کد تخفیف تا ۵ مهر می باشد.

 

کد تخفیف : LSTP80