Hotels kish

رزرو هتل در kish با بهترین قیمت و پشتیبانی ۲۴ ساعته

تا
 • Shayan Hotel Kish

  Sahel Sq., Kish
  hotelsOnMap map
  3.5
  hotelRate
  39 reviews
  4 from 5
  77 reviews
  ratings snapptrip
  3.5 from 5
  39 reviews
  hotelRate
  39 reviews
  3.5
  1 night
  1 night
  from € 73
  € 40
 • Eram Hotel Kish

  Khayam Blvd., Kish, Iran
  hotelsOnMap map
  2.7
  hotelRate
  57 reviews
  1.5 from 5
  52 reviews
  ratings snapptrip
  2.7 from 5
  57 reviews
  hotelRate
  57 reviews
  2.7
  1 night
  1 night
  from € 41
  € 18
 • Aftab Shargh Hotel Kish

  Sa'di Square, Mir Mohanna, Kish, Iran
  hotelsOnMap map
  3.2
  hotelRate
  47 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  3.2 from 5
  47 reviews
  hotelRate
  47 reviews
  3.2
  1 night
  1 night
  from € 29
  € 16
 • Dariush Hotel Kish

  Dariush Sq., Kish
  hotelsOnMap map
  4.3
  hotelRateVeryGood
  62 reviews
  3.5 from 5
  128 reviews
  ratings snapptrip
  4.3 from 5
  62 reviews
  hotelRateVeryGood
  62 reviews
  4.3
  1 night
  1 night
  from
  € 83
 • Fanus Hotel Kish

  behinde the Pars-Khalij Bazzar , Mirmohana , Kish.
  hotelsOnMap map
  2.2
  hotelRate
  8 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  2.2 from 5
  8 reviews
  hotelRate
  8 reviews
  2.2
  1 night
  1 night
  from
  € 37
 • Goldis Hotel Kish

  Iran Boulevard, Next To Gas Station
  hotelsOnMap map
  3.4
  hotelRate
  24 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  3.4 from 5
  24 reviews
  hotelRate
  24 reviews
  3.4
  1 night
  1 night
  from
  € 17
 • Shayli Hotel Kish

  At the end of Darya Blvd., Sanaei Blvd., Kish
  hotelsOnMap map
  4.0
  hotelRateVeryGood
  90 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  4.0 from 5
  90 reviews
  hotelRateVeryGood
  90 reviews
  4.0
  1 night
  1 night
  from € 37
  € 15
 • International Hotel Kish

  Intersection of Sanai Blv. and Darya Blv., Kish.
  hotelsOnMap map
  3.7
  hotelRateGood
  26 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  3.7 from 5
  26 reviews
  hotelRateGood
  26 reviews
  3.7
  1 night
  1 night
  from € 83
  € 66
 • Iran Hotel Kish

  Khalij Fars Blvd., Amir Kabir Square, Kish, Iran
  hotelsOnMap map
  3.7
  hotelRateGood
  10 reviews
  4.5 from 5
  12 reviews
  ratings snapptrip
  3.7 from 5
  10 reviews
  hotelRateGood
  10 reviews
  3.7
  1 night
  1 night
  from € 74
  € 41
 • Ghoghnoos Hotel Kish

  Kish، hormozgan, Darya Boulevard
  hotelsOnMap map
  2.5
  hotelRate
  8 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  2.5 from 5
  8 reviews
  hotelRate
  8 reviews
  2.5
  1 night
  1 night
  from € 16
  € 10
 • Toranj Hotel Kish

  After Jask Sq., at the end of Jahan Rd., Kish
  hotelsOnMap map
  4.2
  hotelRateVeryGood
  22 reviews
  4 from 5
  29 reviews
  ratings snapptrip
  4.2 from 5
  22 reviews
  hotelRateVeryGood
  22 reviews
  4.2
  1 night
  1 night
  from € 174
  € 151
 • Setareh Hotel Kish

  Across Dariush Hotel, Kish, Iran
  hotelsOnMap map
  2.7
  hotelRate
  8 reviews
  - from 5
  no reviews
  ratings snapptrip
  2.7 from 5
  8 reviews
  hotelRate
  8 reviews
  2.7
  1 night
  1 night
  from € 74
  € 11