بلیط هواپیما Ankara به تهران

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

82 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Mahan Air

Ankara

2 ساعت 30 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی
6%

برای 1 نفر

5,928,000

5,595,211

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Pegasus Airlines

Ankara

5 ساعت 40 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

10,413,236

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

3

Pegasus Airlines

Ankara

10 ساعت 45 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

10,413,236

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

6

Pegasus Airlines

Ankara

7 ساعت 55 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

10,413,236

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

6

Pegasus Airlines

Ankara

14 ساعت

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

10,413,236

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

6