بلیط هواپیما Catania به تفلیس

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

7 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Lufthansa

Catania

7 ساعت 30 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

25,115,980

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Turkish Airlines

Catania

12 ساعت 30 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

35,499,100

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Turkish Airlines

Catania

4 ساعت 30 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

42,218,560

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Turkish Airlines

Catania

5 ساعت 50 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

58,363,480

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Turkish Airlines

Catania

7 ساعت 5 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

58,363,480

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1