بلیط هواپیما تفلیس به مشهد

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

11 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Turkish Airlines airline logo

Turkish Airlines

Tbilisi

13 ساعت 15 دقیقه

Mashhad

9 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

17,791,490

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

3

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Tbilisi

8 ساعت 35 دقیقه

Mashhad

9 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

20,855,890

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Tbilisi

28 ساعت 10 دقیقه

Mashhad

9 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

21,043,014

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Air Arabia airline logo

Air Arabia

Tbilisi

21 ساعت 45 دقیقه

Mashhad

9 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

21,834,378

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Air Arabia airline logo

Air Arabia

Tbilisi

22 ساعت

Mashhad

9 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

21,834,378

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9