بلیط هواپیما آنکارا به استانبول

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

10 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Ankara

8 ساعت 25 دقیقه

Istanbul

2 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

5,074,441

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Ankara

7 ساعت 45 دقیقه

Istanbul

2 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

5,440,010

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Ankara

8 ساعت 25 دقیقه

Istanbul

2 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

5,455,079

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

7

چند ایرلاین airline logoچند ایرلاین airline logo

چند ایرلاین

Ankara

5 ساعت

Istanbul

2 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

6,124,209

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

چند ایرلاین airline logoچند ایرلاین airline logo

چند ایرلاین

Ankara

10 ساعت 30 دقیقه

Istanbul

2 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

6,763,470

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

2