بلیط هواپیما استانبول به نجف

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

5 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Fly Dubai airline logo

Fly Dubai

Istanbul

10 ساعت 25 دقیقه

Al Najaf

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

25,657,934

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Fly Dubai airline logo

Fly Dubai

Istanbul

15 ساعت 30 دقیقه

Al Najaf

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

25,942,228

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Middle East Airlines airline logo

Middle East Airlines

Istanbul

22 ساعت

Al Najaf

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

28,325,431

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Istanbul

25 ساعت

Al Najaf

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

123,734,500

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

2

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Istanbul

25 ساعت

Al Najaf

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

125,226,115

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

3