بلیط هواپیما استانبول به تفلیس

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

42 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Pegasus Airlines

Istanbul

2 ساعت 10 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

7,595,990

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Turkish Airlines

Istanbul

2 ساعت 10 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

8,046,400

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Pegasus Airlines

Istanbul

27 ساعت

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

10,299,640

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Pegasus Airlines

Istanbul

32 ساعت 5 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

11,982,640

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Pegasus Airlines

Istanbul

30 ساعت 35 دقیقه

Tbilisi

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

11,982,640

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9