بلیط هواپیما مشهد به مسقط

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

4 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Emirates Airline airline logo

Emirates Airline

Mashhad

19 ساعت 45 دقیقه

Muscat

1 مهر

سیستمی
8%

برای 1 نفر

88,091,200

80,622,861

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Emirates Airline airline logo

Emirates Airline

Mashhad

23 ساعت 35 دقیقه

Muscat

1 مهر

سیستمی
8%

برای 1 نفر

88,091,200

80,622,861

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Emirates Airline airline logo

Emirates Airline

Mashhad

12 ساعت

Muscat

1 مهر

سیستمی
8%

برای 1 نفر

88,091,200

80,622,861

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Emirates Airline airline logo

Emirates Airline

Mashhad

7 ساعت 20 دقیقه

Muscat

1 مهر

سیستمی
8%

برای 1 نفر

88,091,200

80,622,861

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1