بلیط هواپیما نجف به استانبول

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

4 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Al Najaf

8 ساعت

Istanbul

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

23,824,148

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Al Najaf

20 ساعت 25 دقیقه

Istanbul

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

24,011,948

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Al Najaf

13 ساعت 35 دقیقه

Istanbul

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

62,202,330

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

5

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Al Najaf

15 ساعت

Istanbul

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

62,202,330

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

5