بلیط هواپیما تفلیس به استانبول

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

9 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Pegasus Airlines

Tbilisi

2 ساعت 25 دقیقه

Istanbul

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

13,414,128

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Flynas

Tbilisi

25 ساعت 20 دقیقه

Istanbul

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

23,225,120

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

4

Air Astana

Tbilisi

22 ساعت 50 دقیقه

Istanbul

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

35,596,015

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Air Astana

Tbilisi

23 ساعت 35 دقیقه

Istanbul

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

40,887,993

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways

Tbilisi

14 ساعت 45 دقیقه

Istanbul

18 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

89,070,969

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9