بلیط هواپیما تفلیس به تهران

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

11 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Zagros Airlines

Tbilisi

1 ساعت 25 دقیقه

Tehran

17 خرداد

چارتری

برای 1 نفر

3,610,000

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

6

Pegasus Airlines

Tbilisi

9 ساعت

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

12,247,642

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Qatar Airways

Tbilisi

13 ساعت 20 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

18,236,140

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways

Tbilisi

6 ساعت 55 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

18,236,140

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Pegasus Airlines

Tbilisi

33 ساعت 35 دقیقه

Tehran

17 خرداد

سیستمی

برای 1 نفر

18,420,940

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9