بلیط هواپیما تفلیس به تهران

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

35 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Zagros Airlines airline logo

Zagros Airlines

Tbilisi

2 ساعت

Tehran

8 آذر

چارتری

برای 1 نفر

2,184,050

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

6

Pegasus Airlines airline logo

Pegasus Airlines

Tbilisi

10 ساعت 40 دقیقه

Tehran

8 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

16,320,020

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Turkish Airlines airline logo

Turkish Airlines

Tbilisi

18 ساعت 35 دقیقه

Tehran

8 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

17,798,173

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Turkish Airlines airline logo

Turkish Airlines

Tbilisi

14 ساعت

Tehran

8 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

17,798,173

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9

Qatar Airways airline logo

Qatar Airways

Tbilisi

11 ساعت 25 دقیقه

Tehran

8 آذر

سیستمی

برای 1 نفر

17,892,387

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

9