بلیط هواپیما وان به آنتالیا

این قیمت‌ها برای مسافران ایرانی محاسبه شده است.

7 پرواز پیدا شد

  • مرتب شده براساس

  • کمترین قیمت

  • بیشترین قیمت

  • بیشترین تخفیف

  • زودترین زمان حرکت

  • دیرترین زمان حرکت

  • طولانی‌ترین مسافت

  • کوتاه‌ترین مسافت

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Van

3 ساعت 50 دقیقه

Antalya

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

5,515,848

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

2

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Van

8 ساعت 5 دقیقه

Antalya

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

7,344,119

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

7

Anadolu Jet airline logo

Anadolu Jet

Van

4 ساعت 30 دقیقه

Antalya

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

7,344,119

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

7

Pegasus Airlines airline logo

Pegasus Airlines

Van

11 ساعت 15 دقیقه

Antalya

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

7,465,640

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1

Pegasus Airlines airline logo

Pegasus Airlines

Van

5 ساعت 40 دقیقه

Antalya

1 مهر

سیستمی

برای 1 نفر

7,773,488

تومان

اطلاعات بیشتر

ظرفیت خالی

1